5 اشتباه رایج در باغات انگور

برای اینکه باغدار بتواند به بهترین برداشت خود برسد باید از تجربه دیگران استفاده کند تا اشتباهات خود را به کمترین حد ممکن برساند. در این...

ادامه مطلب

گوگرد پاشی درختان انگور

گوگرد پاشی درختان انگور

گوگرد پاشی درختان انگور یکی از مهمترین امور باغات انگور میباشد که باغداران انگور هر ساله اقدام به این کار میکنند. در ادامه علل گوگرد پا...

ادامه مطلب

اشتباهات بزرگدر باغداری

اشتباهات بزرگ در باغداری

همیشه در باغداری و کشاورزی اشتباهات رایجی هست که اکثر باغداران متاسفانه انجام میدهند. در این مقاله ما به چند نمونه از این اشتباه اشاره ...

ادامه مطلب

چرا کود میدیم نتیجه نمیگیریم؟

چرا کود میدیم اما نتیجه نمیگیریم؟

چرا کود میدیم اما نتیجه نمیگیریم؟ این سوال یکی از پر تکرار ترین سوالاتی است که همیشه باغداران و کشاورزان از کارشناسان ما سوال میکنند. م...

ادامه مطلب