چه زمانی از تغذیه برگی استفاده کنیم؟

چه زمانی باید از محلول پاشی کود استفاده کنیم؟

تغذیه از طریق برگ یا همان محلول پاشی یکی از راه های تغذیه درختان است که از طریق سمپاشی محلول کودی بر روی برگ درختان انجام میشود و جذب و...

ادامه مطلب

اثر بهداشت باغ در افزایش کیفیت میوه

اثر بهداشت باغ در افزایش کیفیت محصول

بهداشت در باغات یکی از مهمترین و اساسی ترین کارهایی است که باید در طول دوره رشد گیاهان به بهترین شکل انجام شود. بهداشت باغ به طور مستقی...

ادامه مطلب