نقش عنصر روی در کشاورزی

روی جزو عناصر ریز مغذی به حساب میاید اما یک عنصر بسیار پر مصرف و ضروری برای گیاهان است که کمتر به آن توجه میشود. در این مقاله کوتاه ما ...

ادامه مطلب

مهمترین علل زردش شدن برگ درختان

مهمترین دلایل زرد شدن برگ درختان

زمانی که بحث زردی برگ درختان میشود اکثر کشاورزان و باغدارا این زردی را کمبود آهن فرض میکنند در صورتی که زرد شدن برگ درختان دلایل متفاوت...

ادامه مطلب

برنامه کامل تغذیه انگور

کامل ترین برنامه تغذیه درختان انگور

همه کشاورزان و باغداران مخصوصا انگور کاران همواره دنبال راهی هستند که مقدار برداشت از باغ خود را افزایش دهند. مقاله برنامه تغذیه انگور ...

ادامه مطلب

بهترین کود برای افزایش باردهی خیار

بهترین کود برای افزایش باردهی خیار

خیار جزو پر مصرف ترین صیفی جات در کشور ما میباشد که هرساله کشاورزان زیادی اقدام به کشت آن میکنند. برای افزایش تناژ و برداشت بهتر همه کش...

ادامه مطلب