گموز مرکبات

گموز مرکبات

گموز مرکبات یا پوسیدگی تنه و طوقه مرکبات یک بیماری قارچی میباشد که در این مقاله راه های پیشگیری و درمان این بیماری را خواهیم گفت.(تماس با ما)

عامل بیماری گموز مرکبات:

در ناحیه طوقه و پایین درخت لکه هایی آب سوخته و قهوه ای ایجاد شده که به طرف بالا گسترش میابند.

بعد از مدتی پوسته در ناحیه آلوده دچار پوسیدگی شده و به صورت ورقه هایی جدا میشود.پوست بخش آل.ده نسبت به بخش سالم سخت تر است.

چوب در این ناحیه به رنگ قهوه ای در آمده و بر روی پوست ترک هایی کوچک همراه با ترشح گموز ایجاد میشود.

ریشه از طریق نوک ریشه های مویی آلوده شده و دچار لهیدگی یا پوسیدگی با تغیر رنگ قهوه ای میشود. در این حالت بذر ها نیز عفونی شده و در صورت کشت بیماری را به نهال انتقال میدهند.

الف. پوسیدگی ناحیه طوقخ به رنگ تیره مشخص است. از بین رفتن ریشه های مویین سطحی مرکبات در آلودگی به پوسیدگی طوقه به طور معمول اتفاق میافتد. ب. ایجاد پوسیدگی و تغیر رنگ بافت و ترشح صمغ در بخش های بالاتر ساقه

 

چرخه بیمارگر گموز مرکبات:

آلودگی با خنک شدن هوا در پاییر به وقوع میپیوندد. شدت بیماری گموز مرکبات به آب و هوا بستگی ندارد بلکه با مرطوب بودن و سنگینی خاک در ارتباط است.

در صورت وجود رطوبت کافی اسپور های غیرجنسی متحرک در خاک از طریق شنا کردن به طرف ریشه میزبان حرکت کرده در سطح بافت به حالت سیست در میایند و بعد جوانه زده و به داخل بافت نفوذ میکنند.

آلودگی ناحیه طوقه و تنه از طریق زخم های موجود در این بافت ها امکان پذیر میشود.

شیوه مدیریت خسارت ناشی از بیماری:

  • انتخاب پایه مقاوم.
  • عدم کشت عمیق نهال و قرار داشتن محل پیوند خارج از خاک.
  • کشت نهال ها بر روی پشته بع ارتفاع 30-5- سانتی متری از کف باغ.
  • جلوگیری از انباشتن خاک و کود در اطراف طوقه.
  • پیشگیری از تماس مستقیم آب ابیاری با ناحیه طوقه درختان.
  • تقویت درختان و جلوگیری از زخمی شدن طوقه و تنه. (برای مشاهده کود تقویتی اینجا کلیک کنید)
  • کشت مرکبات در خاک های سبک و زه کش دار.
  • آبیاری جداگانه درختان آلوده.
  • ضدعفونی ریشه نهال ها با مخلوط بردو قبل از کشت
  • در صورتی که پوسیدگی بیشتر از نصف طوقه را فرا گرفته باشد درخت آلوده باید حذف گردد.

 

راه های پیشگیری و کنترل بیماری گموز مرکبات:

–         از ارقام مقاوم به بیماری استفاده شود

–         تهیه نهال سالم از خزانه

–         حذف علف های هرز از دور طوقه

–         خودداری از ایجاد زخم اطراف طوقه

–         باغ باید در زمین های سبک و زهکشی شده احداث گردد. در اراضی رسی و سنگین حتما باید از نهال های پیوند شده روی پایه های مقاوم استفاده شود

–         درهنگام کاشت باید دقت شود تا نهال عمیق کاشته نشود

–         فواصل بین درختان حفظ شود

–         استفاده از کودهای مناسب و انجام عملیات صحیح باغبانی جهت تقویت درختان ضروری است

–         دقت شود هنگام پیوند، زدن قطراتی از آب یا ذراتی از خاک باغ بین پایه و پیوندک قرار نگیرد

–         از آبیاری غرقابی و جمع شدن آب دور طوقه پرهیز شود

–         محل پیوند نهال باید حداقل ١۵-٣۰ سانتیمتر بالاتر از خاک باشد

–         چنانچه زمین محل کاشت به مدت ١۶-١٢ ماه به صورت آیش گذاشته شود، جمعیت گونه های فیتوفتورایی به طور موثر کاهش می یابد

–         اگر پوسیدگی بیشتر از نصف دور طوقه را فرا گرفته باشد باید درخت آلوده را قطع کرد

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *