کامل ترین برنامه تغذیه گوجه فرنگی

برنامه تغذیه گوجه فرنگی

مطلبی که در ادامه این مقاله میخوانید کامل ترین برنامه تغذیه گوجه فرنگی میباشد. بعد از مقاله بهترین کود برای افزایش بار گوجه فرنگی  به درخواست شما قرار شد که یک برنامه کودی مناسب به منظور افزایش بار گوجه فرنگی برای شما عزیزان قرار دهیم. در این مقاله بهترین زمان های کوددهی معرفی شده است. تا آخر این مقاله همراه ما باشید. (تماس با ما)

کامل ترین برنامه تغذیه گوجه فرنگی:

کودی که ما در برنامه تغذیه گوجه فرنگی استفاده میکنیم یک قسمت و زمان کوددهی یک قسمت مهم دیگر است. به بیانی دیگر اگر بهترین کود دنیا را در زمان نا مناسب استفاده کنیم نه تنها اثری نخواهیم گرفت بلکه در مواردی میتواند موجب ضرر رساندن به کشاورز شود. برای مثال کود ان اکسترا که جزو بهترین کود ها برای رشد رویشی میباشد و باید در ابتدای فصل از آن استفاده شود

اگر در زمان گلدهی از این کود استفاده کنیم گیاه را از فاز زایشی خارج و از گلدهی جلوگیری میکند و فقط به رشد رویشی کمک خواهد کرد. مهمترین زمان های کوددهی برای برداشت یک بار خوب و عالی در زمان نشا،بعد از انتقال نشا،قبل از گلدهی،بعد از گلدهی و قبل از برداشت میباشد. در ادامه به بررسی این مراحل در برنامه تغذیه گوجه فرنگی میپردازیم.

نکات مهم در برنامه تغذیه گوجه:

  • فسفر در گیاه برای تامین انرژی و  ریشه زایی در دو مرحله اصلی یعنی بعد از کاشت نشا ، برای افزایش ریشه زایی و قبل از گلدهی برای افزایش گل و جلوگیری از ریزش آن باید استفاده شود.
  • ازت در گیاه به رشد رویشی و ایجاد کلروفیل کمک میکند. از استفاده از ازت در مرحله قبل گلدهی جلوگیری کنید زیرا کوددهی با کود های حاوی ازت ، در مرحله گلدهی گیاه را از فاز زایشی خارج و به فاز رویشی وارد میکند.
  • پتاسیم در گیاه باعث افزایش بازار پسندی و بهبود کیفیت محصول میشود و به افزایش مقاومت بوته در برابر آفات و بیماری ها کمک میکند.
  • کلسیم در گوجه فرنگی از ایجاد بیماری پوسیدگی گلگاه جلوگیری میکند همچنین باعث سفت شدن محصول میشود و بعد از تشکیل محصول باید استفاده شود.
  • کود های آمینو اسید و جلبک دریایی به منظور جلوگیری از ایجاد تنش باید در برنامه تغذیه گوجه فرنگی قرار بگیرند.
  • هیومیک اسید به عنوان کود اصلاح کننده و ارگانیک حداقل 3 دوره در کل دوره کاشت تا برداشت باید استفاده شود.
  • کود سیلیکات پتاسیم برای افزایش مقاومت گیاه به آفاات مانند کنه و جلوگیری از آفتاب سوختگی میباشد.

بهترین کود در زمان نشا:

زمانی که گیاه در خزانه کاشته میشود تا زمانی که دو برگ شود نیازی به کوددهی ندارد. بعد از دو برگی هدف از کوددهی باید تقویت ریشه گیاه باشد. بهترین کودی که ما در این مرحله در برنامه تغذیه گوجه فرنگی میتوانیم به شما پیشنهاد کنیم استفاده از کود بیورادیکانت به منظور افزایش ریشه زایی و همچنین کنترل تنش های وارد شده به ریشه و افزایش جذب آب از طریق ریشه میباشد.

بیورادیکانت بهترین کود برای ریشه زایی در زمان نشا

مرحله بعد از انتقال نشا در برنامه تغذیه گوجه فرنگی:

کوددهی در زمانی که نشا را به زمین انتقال میدهیم بسیار اهمیت دارد. مهمترین کود ها در این دوره باید به صورت آبیاری و محلول پاشی استفاده شوند. کوددهی در این مرحله تا قبل از گلدهی ادامه پیدا میکند. بعد از انتقال نشا به زمین اصلی به منظور جلوگیری از ایجاد تنش و استپ رشد محلول پاشی آمینو اسید امری ضروری میباشد. کود آمینو اسید ویتالیم فورت با دوز 2 در هزار و همچنین کود بوتامیسول با دوز 1 در هزار برای این محلول پاشی در برنامه تغذیه گوجه فرنگی مناسب است.

 

برنامه تغذیه گوجه فرنگی
آمینو اسید بهترین کود برای برطرف کردن تنش ها

آبیاری اولی که بعد از انتقال نشا انجام میشود باید همراه با هیومیک اسید باشد. هیومیک اسید موجب اصلاح خاک میشود و جذب مواد ریزمغذی را افزایش میدهد.  بعد از این دو مرحله مهم که بعد از انتقال نشا باید صورت بگیرد کوددهی باید با فاصله 2 هفته تا یک ماه انجام شود. بهترین کود هایی که از الان تا مرحله قبل از گلدهی پیشنهاد میشود کود کامل 202020 و هیومیک اسید به صورت آبیاری و همچنین جلبک دریایی و ریزمغذی مانند مولتی پروپلکس به صورت محلول پاشی باید مورد استفاده قرار گیرند. کود های کامل مایع مانند بیو 20 گلد هم هستند که میتوانیم به صورت آبیاری و محلول پاشی در برنامه تغذیه گوجه فرنگی استفاده کنیم.

 

هیومیک اسید اصلاح کننده ساختار خاک است که باید در تمامی مراحل رشدی به صورت آبیاری استفاده شود.

 

مرحله قبل از گلدهی:

این مرحله یکی از حساس ترین مراحل برای افزایش گلدهی در برنامه تغذیه گوجه فرنگی میباشد. هدف ما از کوددهی در این مراحله افزایش تعداد گل و جلوگیری از ریزش گل میباشد. کود هایی که ما در این مرحله از رشد در برنامه تغذیه گوجه فرنگی به شما معرفی میکنیم کود های حاوی فسفر بالا و عناصر مهم روی و بر میباشد. کود های فسفر بالا مانند 105210 و یا 55020 به همراه هیومیک اسید باید به صورت آبیاری استفاده شوند. فسفر با تامین انرژی گیاه کمک میکند و گلدهی را افزایش میدهد.

 

برنامه تغذیه گوچ+جه فرنگی
فسفر موجب افزایش گلدهی و جلوگیری از ریزش گل میشود. میشود.

بعد از آبیاری با کود های حاوی فسفر بالا با رعایت زمان مناسب کوددهی نوبت به استفاده از عناصر روی و بر در برنامه تغذیه گوجه فرنگی میرسد. روی و بر دو عنصر مهم هستند که نقش بسیار زیادی در گلدهی دارند. ما میتوانیم این دو عنصر را به صورت جداگانه تامین کنیم اما پیشنهاد ما استفاده از فروت ست میباشد که حاوی روی و بر و عناصر مورد نیاز برای گلدهی میباشد. فروت ست گرومور یا تری ست اسپانیا جزو بهترین فروت ست ها میباشند. ترکیب کود اکورمون با فروت ست موجب اثر شگفت انگیزی خواهد شد.

فروت ست در افزایش گلدهی بسیار موثر است.

مرحله حیاتی بعد از گلدهی:

بعد از گلدهی میوه شروع به تشکیل شدن میکند. در این مرحله کود های ریزمغذی در کنار کود های حجاوی پتاسیم بالا در برنامه تغذیه گوجه فرنگی باید استفاده شود. علاوه بر این ها کود های حاوی کلسیم و بر به همراه کود قارچ کش هایی مانند فسفیت پتاسیم برای جلوگیری از بیماری های قارچی و تامین پتاسیم پیشنهاد میشود. به طور کلی در زمان تشکیل میوه کود ددهی با کود 5540 همراه با هیومیک اسید به صورت آبیاری و محلول پاشی کود اف ام زد به منظور تامین ریزمغذی پیشنهاد میشود.

کمبی فست 5540
کود پتاس بالا موجب افزایش کمیت و کیفیت محصول میشود.

دو هفته بعد بعد از بزرگتر شدن میوه محلول پاشی کود کلسیم بر برای جلوگیری از پوسیدگی گلگاه امری ضروری میباشد. در کنار کود کلسیم بر با رعایت فاصله محلول پاشی،کود فسفیت پتاسیم برای جلوگیری از بیماری قارچی و همچنین تامین پتاسیم گیاه باید استفاده شود. استفاده از کلسیم بر و فسفیت پتاسیم در برنامه تغذیه گوجه فرنگی موجب افزایش کمیت و کیفیت محصول شما میشود و از بیمار شدن بوته جلوگیری میکند. دقت کنید که این دو کود به هیچ عنوان نباید با هم ترکیب شوند.

برنامه تغذیه گوجه فرنگی
فسفیت پتاسیم علاوه بر تامین پتاسیم از ابتلا بوته به بیماری قارچی جلوگیری میکند.

مرحله قبل از برداشت در برنامه تغذیه گوجه فرنگی:

کوددهی در مرحله قبل از برداشت باید به منظور افزایش کیفیت میوه و همچنین افزایش عمر انبارداری محصولات باشد. بهترین کود برای قبل از برداشت سولوپتاس به صورت آبیاری و محلول پاشی کود کلسیم به منظور افزایش عمر انبارداری و سفت شدن میوه میباشد. همچنین در کنار کود کلسیم میتوانیم از کود های اختصاصی رنگ گیری مانند سیتوگروئر یا فروتالیو به صورت آبیاری استفاده کنیم.

برنامه تغذیه گوجه فرنگی
سولوپتاس بهترین کود برای آب اخر

نتیجه گیری:

برنامه تغذیه گوجه فرنگی که خدمت شما عزیزان ارائه دادیم یک برنامه عمومی است و برای دوستانی که نیاز به راهنمایی در کوددهی دارند مناسب است و به هیچ عنوان الزم 100 درصدی بر روی استفاده از این کود های نیست. اگر نیاز به کوددهی تخصصی دارید ابتدا باید آزمایش خاک تهییه کنید و با توجه به آزمایش خاک شما برنامه تخصصی زمین خود را دریافت کنید. برای مشاوره و راهنمایی بیشتر میتوانید با شماره های ثبت شده تماس بگیرید.

فروشگاه کشاورزی ارکیده در خدمت شماست!

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *