کامل ترین برنامه تغذیه سیب زمینی

برنامه تغذیه سیب زمینی

ســیب زمینی جــزء مهمتریــن محصــولات زراعــی دنیاســت و بعــد از ذرت، گنــدم و برنــج چهارمیــن محصــول از نظــر تولیــد در ســطح جهــان اســت. رعایت برنامه تغذیه سیب زمینی موجب افزایش تناژ برداشت و سوددهی چند برابری برای کشاورز میشود. در این مطلب ما درباره بهترین کود برای سیب زمینی و برنامه غذایی سیب زمینی صحبت کردیم. همراه ما باشید. (تماس با ما)

مقدمه برنامه تغذیه سیب زمینی:

در کوددهی اصولی قبل از هر چیزی ابتدا باید نیاز های گیاه مربوط را بشناسیم و با زمان های کوددهی آن آشنا باشیم. در واقع زمان کوددهی سیب زمینی بسیار مهم تر از نوع کودی است که ما استفاده میکنیم. استفاده از کود های مختلف در زمان نا مناسب نه تنها موجب افزایش تناژ برداشت نمیشود بلکه میتواند به بوته آسیب بزند و تناژ برداشت را کاهش دهد. مرحال اصلی برنامه تغذیه سیب زمینی شامل: کوددهی قبل از کاشت،ده روز پس از شروع برگ دهی،زمان خاک دهی،زمان غده دهی و نرم عده میباشد. (محصولات)

مرحله قبل از کاشت در برنامه تغذیه سیب زمینی:

قبل از کاشت سیب زمینی لازم است از مزرعه آزمون خاک گرفته شود و کودهای مورد نیاز خاک در زمان قبل از کاشت و یا به اصطلاح زیر شخم براساس آزمون خاک تجویز و مصرف شود که عموما از کودهای اوره با پوشش گوگردی، فسفات ، پتاسیم ، گوگرد جامد و کودهای دامی پوسیده و یا کود مرغی و یا همچنین از کود های کامل گرانول استفاده می شود.

استفاده از هر نوع کود به هر میزان در برنامه تغذیه سیب زمینی، فقط با توجه به آزمون خاک توصیه می شود زیرا این احتمال وجود دارد که خاک شما بطور مثال اصلا نیاز به کود فسفات نداشته باشد و یا کمتر از میزان مصرف شما نیاز داشته باشد در حالی است که شما از یک طرف هزینه سنگینی برای مصرف آن کود پرداخت کرده اید و از طرف دیگر بجای تقویت خاک، باعث مسمویت خاک هم شده اید.

ده روز بعد از برگ دهی:

بهترین کود برای مراحل اولیه رشد در برنامه تغذیه سیب زمینی کود های حاوی نیتروژن بالا هستند. زیرا در این زمان برای افزایش شاخه و برگ و دستیابی بـه حداکثر فتوسنتز نیاز به نیتروژن زیاد است. کود های حاوی نیتروژن بالا مانند 301010 زایز و یا همین طور 10-20-30 هورتی گرو هم به صورت محلول پاشی و هم به صورت آبیاری میتواند استفاده شود. البته پیشنهاد ما این است که از هر دو روش کودددهی برای اثر سریع تر و بهتر استفاده کنید. بعضی از کود ها هم مانند ان اکسترا تاثیر خیلی عالی دارند اما باید فقط به صورت محلول پاشی استفاده شوند. کود نیتروژن برای سیب زمینی در مراحل اولیه رشد بسیار مهم است.

زمان خاک دهی در برنامه تغذیه سیب زمینی:

در مرحله خاک دهی در برنامه تغذیه سیب زمینی به منظور نرم شدن خاک، دور ماندن غده ها از نور و آفتاب زدگی، از بین بردن علف های هرز و … خاکدهی در پای بوته ها انجام می شود همزمان با این مرحله اقدام به کوددهی  با کودهای ان پی کی ، باعث  افزایش محدوده رشد ریشه و غده ها می باشد. بهترین کود هایی که در این مرحله پیشنهاد  میشود کود های کامل 202020 هستند. درواقع کود سه بیست برای سیب زمینی تاثیر بسیار خوبی در رشد رویشی و زایشی دارد.

نکته مهم:

در این مرحله به منظور جلوگیری از هرگونه تنش میتوانیم محلول پاشی ترکیبات آمینو اسید و جلبک دریایی را هم در دستور کار خود قرار دهیم.

مرحله غده دهی در کوددهی سیب زمینی:

فسفر یکی از مهمترین عناصر در مرحله تشکیل غده در برنامه تغذیه سیب زمینی میباشد. با توجه به اینکه فسفر در افزایش تعداد غده سیب زمینی و پر شـدن آن بسـیارمؤثر می باشد در مرحله سوم و چهارم رشد سیب زمینی باید فسفر به مقدار کـافی در اختیـار گیاه باشد تا هم تعداد کافی غده تشکیل گردد و هم غده ها به مقدار کـافی درشـت گردنـد. بهترین کودی که در این مرحله به شما پیشنهاد میکنیم کود های کامل فسفر بالا مانند کود 10-52-10 برای سیب زمینی و یا کود مونو پتاسیم فسفات با درصد 34-52-0 میباشد.

 

مرحله تورم غده در برنامه تغذیه سیب زمینی:

مرحله آخر کوددهی سیب زمینی مرحله تورم غده میباشد. در این مرحله کودهای حاوی پتاسیم به پر کردن غده سیب زمینی کمک زیادی می کند و یکی از مهمترین عناصر برای افزایش کمیت و کیفیت باردهی خواهد بود. به این دلیل که پتاسیم به انتقال کربوهیدرات ها از برگ به غده کمک می کند. استفاده از کود های کامل پتاسیم بالا مثل کود 121236 برای سیب زمینی و یا کود سولوپتاس برای سیب زمینی به افزایش کمیت و کیفیت محصول ما کمک شایانی میکند.

نتیجه گیری:

کوددهی اصولی یکی از بهترین راه های موجود برای افزایش تناژ برداشت میباشد و فرق کشاورز معمولی با کشاورز حرفه ای را مشخص میکند. رعایت برنامه تغذیه سیب زمینی که ما در این صفحه در ارکیده استور خدمتتون معرفی کردیم موجب افزایش تناژ برداشت و همچنین افزایش کمیت و کیفیت محصولات شما خواهد شد. تمامی کود های معرفی شده در انواع مختلف وارداتی و تولیدی در فروشگاه موجود هستند،که برای مشاوره در خرید میتوانید با ما تماس حاصل فرمایید.

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *