کامل ترین برنامه تغذیه درختان انگور

برنامه کامل تغذیه انگور

همه کشاورزان و باغداران مخصوصا انگور کاران همواره دنبال راهی هستند که مقدار برداشت از باغ خود را افزایش دهند. مقاله برنامه تغذیه انگور درباره راه های مختلف افزایش بار درختان مو نوشته شده است. در این مقاله مهمترین زمان های کوددهی و بهترین کود در مناسب ترین زمان معرفی شده است که از این طریق میتوانیم برداشت خود را چند برابر کنیم. در ادامه مطلب همراه ما باشید. (تماس با ما)

 

مقدمه برنامه تغذیه انگور:

انگور یکی از پرمصرف ترین میوه جات در ایران میباشد که فواید بسیار زیادی دارد و به فرم های مختلف در بازار وجود دارد. درختان انگور نژاد های مختلفی دارند اما دارای برنامه تغذیه تقریبا یکسانی هستند. برنامه تغذیه درختان انگور که در ادامه درباره آن صحبت خواهیم کرد به صورت عمومی تنظیم شده است. اگر نیاز به یک برنامه مخصوص باغ خوود دارید باید اول از همه آزمایش خاک انجام دهید و با داشت آزمایش خاک با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید تا برنامه مخصوص باغتان را دریافت کنید.

به طور کلی اگر بخواهیم زمان کوددهی درخت انگور را تقسیم بندی کنیم میتوانیم برای آن 8 مرحله در نظر بگیریم. این مراحل عبارتند از: 1. چالکود زمستانه 2. تورم جوانه ها 3. ظهور خوشه گل (قبل از باز شدن گل) 4. دو هفته بعد از ریزش گل ها 5. ارزنی شدن میوه 6. غوره شدن 7. شروع رنگ دادن 8. قبل از خزان. این 8 مرحله جزو مهمترین زمان های کوددهی درختان انگور میباشد که باید در برنامه تغذیه انگور در نظر گرفته شوند. در ادامه مطلب به طور مفصل درباره این مراحل و کود های مخصوص هر مرحله صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.

 

1. چالکود زمستانه در برنامه تغذیه انگور:

چالکود تغذیه زمستانه مستانه میباشد. کود هایی که در این مرحله استفاده میشود به صورت کود های دیر رها شونده هستند و در طی طول دوره رشد تا برداشت این کود همواره از ریشه درخت جزب میشود. کود چالکود در تغذیه درختان مو در عمق 40 الی 50 سانتی در سایه انداز درختان قرار میگیرند. بهترین زمان استفاده از کود چالکود برای درختان انگور از زمان شروع خواب زمستانه یعنی بعد از خزان برگ میباشد. این کود تاثیر زیادی در افزایش باردهی انگور و جلوگیری از ریزش بار درخت مو میشود.

روش چالکود این چنین است که بسته به سن و حجم شاخ و برگ بوته , دو تا چهار گودال به قطر تقریبی 30 تا 50 و به عمق 30 تا 40 سانتیمتر در قسمت انتهایی سایه انداز درخت و در مسیر عبور جریان آب حفر میشود و با ترکیب کودهای آلی و شیمیایی پر می شود در باغ های انگوری که به طور قطره ای آبیاری می شوند ,چاله ها و گودال ها می بایست در پایین قطره چکان ها حفر شوند. کود چالکود ماکرومیکس ایرانی،کود چالکود ویسپو،چالکود جنوبگان و کود وارداتی (اسپانیایی) چالکود ریکوتک جزو بهترین کود های چالکود هستند که در فروشگاه کشاورزی ارکیده موجود میباشند و با کلیک بر روی هر کدام میتوانید اطلاعات مربوط به هر کود را مطالعه فرمایید.

 

برنامه کامل تغذیه درختان انگور
دانستن زمانکوددهی مهمترین امر در برداشت یک بار خوب است!

2. تورم جوانه ها زیر پوست (تشکیل برگ):

بهترین کودی که ما در این مرحله در برنامه نغذیه انگور میتوانیم پیشنهاد کنیم کود های کامل هستند که حاوی عناصر ماکرو و میکرو باشند. کود های کامل جزو بهترین کود ها هستند که به عنوان کود درخت انگور معرفی میشوند. در کنار آن محلول پاشی کود های ضد استرس مانند آمینو اسید (آمینو اسید چیست؟) برای جلوگیری از ایجاد تنش و کود های محرک رشد مثل جلبک دریایی (جلبک دریایی چیست؟) و همچنین استفاده از هیومیک اسید (هیومیک اسید چیست؟) به منظور اصلاح خاک و افزایش جذب مواد ریزمغذی پیشنهاد میشود. بهترین روش مصرف این کود ها به صورت زیر است:پ

  • استفاده از کود کامل 202020 الفر و یا 202020 کمبی فست هلندی به همراه هیومیک اسید ایرانی یا خارجی به صورت آبیاری. کود کامل با دوز 10 کیلوگرم در هکتار و هیومیک اسید 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار.
  • و استفاده از آمینو اسید و جلبک دریایی به صورت محلول پاشی. آمینو اسید ویتالیم فورت یا بوتامیسول و جلبک دریایی سوپرفیوتاپ و گرومور آمریکا پیشنهاد کشاورزی ارکیده میباشد که باید با دوز 1 تا 1.5 در هزار لیتر آب ترکیب و به صورت محلول پاشی صبح زود یا قبل از غروب آفتاب استفاده شود.

 

3. ظهور خوشه گل در برنامه تغذیه انگور (قبل از باز شدن گل):

در این مرحله از برنامه تغذیه درخت انگور ما باید نیاز گیاه را در مرحله گلدهی تامین کنیم. مهمترین عناصری که در این مرحله به عنوان کود درخت مو باید در اختیار گیاه قرار بگیرند روی و بر و دیگر عناصر ریزمغذی هستند. بهترین کودی که میتواند نیاز گیاه را در این مرحله تامین بکند کود فروت ست میباشد. کود فروت ست حاوی مهمترین عناصر برای مرحله گلدهی یعنی ازت و روی و بر میباشد. در صورت نیاز میتوانیم همراه با فروت ست از کود های ریزمغذی نظیر مولتیپروپلکس هم استفاده کنیم.

استفاده از فروتست در برنامه تغذیه انگور موجب بهبود گلدهی و در نهایت برداشت بار بهتر خواهد شد. این نکته را فراموش نکنید که مصرف فروت ست تنها به صورت محلول پاشی میباشد و استفاده به صورت آبیاری از این کود هیچ تاثیری ندارد. در این مرحله کوددهی از طریق آبیاری با کود های سه بیست و هیومیک اسید همچنان میتواند ادامه داشته باشد. البته باید دوز مصرف و فواصل مصرف رعایت شود. دوره کوددهی چه آبیاری و چه محلول پاشی نباید کمتر از 15 روز باشد.

 

کود کامل برای درختان انگور
تغذیه درخت با هیومیک اسید دو طول فصل باید ادامهداشته باشد

4. دو هفته بعد از ریزش گل ها:

دو هفته بعد از تشکیل گل ها میوه شروع به تشکیل شدن میکند. مهمترین امر در این مرحله از برنامه تغذیه انگور تامین نیاز های کلی گیاه میباشد و به همین علت استفاده از یک کود ریزمغذی مانند مولتی پروپلکس گرومور یا اکوکوئل میکرومیکس به صورت محلول پاشی با دوز 1 در هزار و همچنین استفاده از هیومیک اسید و کود کامل 20-20-20 به صورت آبیاری پیشنهاد میشود. دقت کنید که استفاده از هیومیک اسید در تمامی طول دوره رشد گیاه به منظور اصلاح خاک امری ضرروی میباشد.

 

5. ارزنی شدن میوه:

در این مرحله میوه در حال تشکیل شدن میباشد. بهترین کود در این مرحله از برنامه تغذیه انگور کود حای حاوی پتاسیم میباشند. کود های کامل حاوی پتاسیم بالا مانند 121236 به صورت آبیاری با دوز 10 کیلوگرم در هکتار همراه با کود کلات آهن مستر اسپانیا با دوز 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار به منظور افزایش سبزی برگ درختان و جلوگیری از ایجاد کمبود آهن پیشنهاد میشود. در کنار آن به منظور سفت شدن دیواره سلولی و افزایش بازار پسندی محلول پاشی کود کلسیم بر در این مرحله اهمیت زیادی دارد. همچنین به منظور جلوگیری از آفتاب شوختگی محلول پاشی کود سیلیکات پتاسیم در این مرحله پیشنهاد میشود. دفندر سیلیسیم فروغ دشت جزو بهترین کود هایی میباشد که میتواند از آفتاب سوختگی جلوگیری کند.

برنامه تغذیه درختان انگور
کمبود آهن در انگور موجب زرد شدن برگ درخت مو میشود.

6. غوره شدن:

در این مرحله از برنامه تغذیه انگور ما باید از کود هایی استفاده کنیم که موجب افزایش بازار پسنده میوه و همچنین افزایش عمر انبارداری محصولات شود. به همین خاطر استفاده از کود های حاوی پتاسیم بالا ماننند 5540 به صورت محلول پاشی و آبیاری و همچنین محلول پاشی آمینو اسید به منظور جلوگیری از ایجاد تنش در گیاهان و کلسیم به منظور افزایش عمر انبارداری و بازار پسندی پیشنهاد میشود.

در کنار این کود های استفاده از کود قارچ کش هایی مانند فسفیت پتاسیم موجب میشود که درخت مو در برابر بیماری های قارچی مانند سفیدک انگور مقاوم شود. این کود قارچکش ها خاصیت درمانی ندارند بلکه گیاه را نسبت به بیماری های قارچی مقاوم میکنند و به علت درصد بالای پتاسیمی که دارند به افزایش کمیت و کیفیت انگور هم کمک میکند. این کود های باید حتما به صورت محلول پاشی استفاده شوند. فسفیمکس مس و کورت پی کی جزو بهترین فسفیت پتاسیم های بازار میباشند.

 

بهترین کود برای مرحله غوره شدن کود های حاوی پتاسیم بالا میباشد.

7. شروع رنگ دادن:

مهمترین کود که در این مرحله باید استفاده شود کود سولوپتاس میباشد. سولوپتاس حاوی 52 درصد پتاسیم و 17 درصد گوگرد است که به بهبود کیفیت میوه کمک میکند. در کنار آن استفاده از کود هایی که باعث افزایش رنگ گیری میوه شوند تاثیر بسیار زیادی در افزایش کمیت و کیفیت محصول دارند. کود سیتوگروئر و فروتالیو جزو کود های اختصاصی برای رتگ گیری و درشت شدن میوه میباشند که باید به صورت محلول پاشی استفاده شوند.

 

8. قبل از خزان:

یکی از مهمترین دوره های کوددهی در برنامه تغذیه انگور بعد از برداشت بار و قبل از خزان درخت میباشد. فروت ست کودی است که باید در این بازه زمانی در برنامه تغذیه مو حتما مورد استفاده قرار بگیرد. استفاده از کود فروت ست در این مرحله موجب میشود که انرژی از دست رفته بعد از برداشت بار به گیاه بازگردد و در نتیجه بار سال یعد کاهش نیابد. به زبانی دیگر استفاده از فروت ست در این مرحله موجب جلوگیری از ایجاد سال آوری در گیاه میشود.

 

نتیجه گیری:

برنامه تغذیه انگور که خدمت شما معرفی شد یک برنامه کامل تغذیه میباشد و شما میتوانید از این برنامه برای کوددهی در زمان مناسب کمک بگیرید. کود هایی که در این مقاله معرفی شدند جزو بهترین کود ها میباشند که جواب خود را پس داده اند. کوددهی انگور امری ضروری برای برداشت بار خوب میباشد. امیدوارم که مقاله کوددهی انگور به کار شما آمده باشد.

فروشگاه کشاورزی ارکیده در خدمت شماست!

 

 

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *