کامل ترین برنامه تغذیه برنج

برنامه تغذیه برنج

برنج جــزء مهمتریــن محصــولات زراعــی دنیاســت و بعــد از ذرت، گنــدم سومین محصــول از نظــر تولیــد در ســطح جهــان اســت. رعایت برنامه تغذیه برنج موجب افزایش تناژ برداشت و سوددهی چند برابری برای کشاورز میشود. در این مطلب ما درباره بهترین کود برای برنج و برنامه غذایی برنج صحبت کردیم. همراه ما باشید. (تماس با ما)

مقدمه برنامه تغذیه برنج:

در کوددهی اصولی قبل از هر چیزی ابتدا باید نیاز های گیاه مربوط را بشناسیم و با زمان های کوددهی آن آشنا باشیم. در واقع زمان کوددهی برنج بسیار مهم تر از نوع کودی است که ما استفاده میکنیم. استفاده از کود های مختلف در زمان نا مناسب نه تنها موجب افزایش تناژ برداشت نمیشود بلکه میتواند آسیب زا باشد و تناژ برداشت را کاهش دهد. مراحل اصلی برنامه تغذیه برنج شامل: کوددهی قبل از کاشت،خزانه،بعد از انتقال نشا،پنجه زنی،ساقه دهی و ظهورخوشه و شیری شدن میباشد. (محصولات)

مرحله قبل از کاشت در برنامه برنج:

قبل از کاشت برنج لازم است از مزرعه آزمون خاک گرفته شود و کودهای مورد نیاز خاک در زمان قبل از کاشت و یا به اصطلاح زیر شخم براساس آزمون خاک تجویز و مصرف شود که عموما از کودهای اوره با پوشش گوگردی، فسفات ، پتاسیم ، گوگرد جامد و کودهای دامی پوسیده و یا کود مرغی و یا همچنین از کود های کامل گرانول استفاده می شود.

استفاده از هر نوع کود به هر میزان در برنامه تغذیه برنج، فقط با توجه به آزمون خاک توصیه می شود زیرا این احتمال وجود دارد که خاک شما بطور مثال اصلا نیاز به کود فسفات نداشته باشد و یا کمتر از میزان مصرف شما نیاز داشته باشد در حالی است که شما از یک طرف هزینه سنگینی برای مصرف آن کود پرداخت کرده اید و از طرف دیگر بجای تقویت خاک، باعث مسمویت خاک هم شده اید.

مرحله خزانه در برنامه تغذیه برنج:

در این مرحله از برنامه تغذیه برنج برای تقویت گیاهچه و رشد آن و افزایش جذب عناصر موجود در خاک بهتر است از کودهای محرک رشد استفاده شود. بهترین کود های محرک رشد برای برنج کود های آمینو اسید و جلبک دریایی میباشند که هم محرک رشد هستند هم موجب جلوگیری از ایجاد تنش در هنگام انتقال نشا میشوند. بهترین کود برای برنج در این مرحله  کود آمینو اسید زایز و کود جلبک دریایی گرومور برای برنج بسیار مناسب هستند. همچنین استفاده از کود های تقویتی کامل نظیر کود سه بیست برای برنج نیز در این مرحله پیشنهاد میشود.

مرحله بعد از انتقال نشا بعه زمین اصلی:

مرحله بعد از انتقال نشا در برنامه تغذیه برنج به منظور افزایش ریشه دوانی و تقویت آن و جلوگیری از هرگونه تنش ،باید از کود هیومیک اسید برای برنج در آب آبیاری استفاده نمود. به بیانی دیگر هیومیک اسید بهترین کود برای برنج در این مرحله است. همراه با کود هیومیک اسید میتوانیم از کود های کامل ریشه زایی نظیر کود 105210 برای برنج و یا بیورادیکانت استفاده کنیم. ضمنا بعد از استفاده از کود در خزانه میبایست محل خروج آب به مدت 48 ساعت بسته باشد.

پنجه زنی:

مرحله پنجه زنی در برنامه تغذیه برنج یکی از مهمترین مراحل کوددهی میباشد که میتواند برداشت را تا حد زیادی افزایش دهد. در زمان پنجه زنی استفاده از کودهای با درصد فسفر بالا باعث افزایش تعداد و مقاومت پنجه ها،  افزایش تولید نشاسته و باروری بهتر و تاثیر در دانه بندی می شود. بهترین کود برنج به پیشنهاد کشاورزی ارکیده در مرحله پنجه زنی استفاده از کود مونو پتاسیم فسفات برای برنج یا همان کود 34-52-0 برای برنج میباشد.

مرحله ساقه دهی در برنامه تغذیه برنج:

در مرحله ساقه دهی برنج  به منظور افزایش رشد و جلوگیری از ایجاد هرگونه تنش محیطی و تغذیه ای و مقاومت ساقه از کودهای کامل. و در کنار آن از عنصر سیلیسیم همراه با پتاسیم برای افزایش وزن هزار دانه، تقویت دیواره سلولی و بهبود کیفیت رنگ و عطر و بوی برنج و جلوگیری از ورس یا خوابیدگی در ساقه استفاده شود. بهترین کود در این مرحله کود سیلیکات پتاسیم برای برنج میباشد که حاوی سیلیسیم و پتاسیم است و اثیر بسیار زیادی در تقویت بوته و بهبود دانه بندی دارد.

مرحله ظهور خوشه:

مرحله ظهور خوشه آخرین مرحله در برنامه تغذیه برنج میباشد. استفاده از کود های حاوی پتاسیم بالا در این مرحله اهمیت بسیار زیادی دارد. بهترین کود برای برنج در این مرحله،  کود های کامل ان پی کا پتاس بالا مانند 5540 یا 121236 و یا همچنین کود سولو پتاس برای برنج میباشد که به صورت محلول پاشی و آبیاری میتوان از آن ها استفاده کرد.

کشاورزی ارکیده در خدمت شماست!

 

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *