نقش آمینو اسید در گیاهان

نقش آمینو اسید در گیاهان نقشی بسیار مهم و انکار ناپذیر است که در ادامه به معرفی آن میپردازیم. با فروشگاه کشاورزی ارکیده همراه باشید.

نقش آمینو اسید در گیاهان:

تولید محصولات کشاورزی بسیار فشرده است و هرچه کیفیت و عملکرد بهتر باشد در نتیجه منجر به سود آوری بیشتر میشود.

هر کشاورز آرزوی رسیدن به این هدف را دارد. اما برای دستیابی به این هدف با پیشرفت تکنولوژی ، استفاده از کود و سموم دفع آفات کافی نیست.

اکنون وقت آن است که برای دستیابی به اهداف کشاورزان ، به جنبه های انرژی زیستی و بیوشیمیایی گیاهان نگاه کنیم.

هر گیاهی مانند هر ارگانیسم برای رشد بیش از حد به خاک ، آفتاب ، باران و هوا به اجزای خاصی نیاز دارد.

سنتز آمینو اسید چگونه است؟

گیاهان اسیدهای آمینه را از عناصر اولیه ، کربن و اکسیژن حاصل از هوا ، هیدروژن از آب در خاک سنتز می کنند ، هیدرات کربن را با استفاده از فتوسنتز تشکیل می دهند و آن را با نیتروژن که گیاهان از خاک به دست می آورند ترکیب می کنند و منجر به سنتز آمینو می شود

نیاز به اسیدهای آمینه در مقادیر اساسی به عنوان ابزاری برای افزایش عملکرد و کیفیت کلی محصولات کاملاً شناخته شده است.

استفاده از اسیدهای آمینه برای استفاده از محلول پاشی بر اساس نیاز آن توسط گیاهان به طور کلی و به ویژه در مراحل حساس رشد است.

نکته:

اسیدهای آمینه مواد اساسی در فرآیند سنتز پروتئین هستند. حدود 20 اسید آمینه مهم در روند هر عملکرد دخیل هستند.

مطالعات ثابت کرده اند که اسیدهای آمینه می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه تأثیر بگذارند.

اسیدهای آمینه همچنین با ترکیب آنها در خاک برای گیاهان تأمین می شود. این ماده به بهبود میکرو فلور خاک کمک می کند و در نتیجه جذب مواد مغذی را تسهیل می کند.

تغذیه محلول پاشی به صورت پروتئین هیدرولیزات (معروف به مایع اسیدهای آمینه) و محلول پاشی ، بلوک های ساختاری آماده برای سنتز پروتئین فراهم می کند.

وظایف آمینو اسید در گیاهان:

آمینو اسید در گیاهان وظایف مختلفی دارد که شامل:

1. سنتز پروتیین:

پروتئین ها دارای عملکرد ساختاری ، عملکرد متابولیکی (آنزیم ها) ، عملکرد حمل و نقل و ذخیره ای از عملکرد اسیدهای آمینه هستند.

2. مقاومت در برابر استرس:

تنش هایی از قبیل درجه حرارت بالا ، رطوبت کم ، سرمازدگی ، حمله آفت ، طوفان تگرگ ، طغیان با کاهش متناظر کیفیت و کمیت محصول تأثیر منفی بر متابولیسم گیاه دارند.

استفاده از اسیدهای آمینه قبل ، در حین و بعد از شرایط تنش ، اسیدهای آمینه را که مستقیماً با فیزیولوژی استرس در ارتباط هستند ، به گیاهان تأمین می کند و از این رو دارای اثر پیشگیری و بهبودی است.

3. اثر فتوسنتز:

گیاهان کربوهیدرات ها را با استفاده از فتوسنتز سنتز می کنند ، سرعت پایین فتوسنتز به معنای رشد کند منجر به مرگ گیاه است ، کلروفیل مولکول مسئول جذب انرژی نور است.

گلیسین و اسید گلوتامیک متابولیت های اساسی در روند تشکیل بافت گیاهی و سنتز کلروفیل هستند.

این اسیدهای آمینه به افزایش غلظت کلروفیل در گیاه منجر می شوند که منجر به درجه بالاتر فتوسنتز می شود. این باعث می شود محصولات سبز سرسبز شوند.

4. اثر کلاته کردن:

اسیدهای آمینه دارای اثر کلاته روی ریز مغذی ها هستند.

هنگامی که همراه با ریز مغذی ها استفاده شود ، جذب و انتقال ریز مغذی ها به داخل گیاه راحت تر است. این اثر به دلیل عمل کیلیت شدن و به دلیل تأثیر نفوذپذیری غشای سلول است.

5. گرده افشانی و تشکیل میوه:

گرده افشانی حمل و نقل گرده به منشا است ، بنابراین امکان باروری و تشکیل میوه وجود دارد.این اسیدهای آمینه باعث افزایش جوانه زنی گرده و طول لوله گرده افشانی می شوند.

آمینو اسید های موجود در فروشگاه کشاورزی ارکیده:

آمینو اسید های موجود در کشاورزی ارکیده شامل امینو اسید ایرانی و فوگو بیس میباشد.

orkidestore
دیدگاه کاربران
1 دیدگاه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *