عوامل موثر بر گلدهی درختان میوه

عوامل موثر بر گلدهی درختان میوه متفاوت است که ما در ادامه این مقاله سعی در توضیح عوامل داریم. با ما همراه باشد.

1. شدت نور:

هرچه شدت نوربیشترباشد تولید جوانه گل افزایش میبابد.

نکته مهم: شکل تاج درخت ومیزان نفوذ نوردرآن میباشد. به علت عدم رسیدن نوربه قسمتهای داخلی ومرکزی ، میوه کافی تشکیل نمیشود درنتیجه درختان دارای شاخ وبرگ زیاد باید هرس شوند.

2. هرس:

درمورد هرس دقت زیادی باید کرد. دردرختان جوان هرس باعث تشدید رشد رویشی وبه تأخیرانداختن تشکیل جوانه های گل میشود.

در درختان مسن به خاطرکاهش نقاط رشد ، میزان رشد رویشی تشدید می گردد. اما هرس ریشه به علت کم حجم شدن ریشه ها مقدارکمتری آب ومواد غذایی دراختیاردرخت قرارگرفته وگلدهی را تشدید می کند.

3. ریزش برگ ها:

به علت کاهش کربوهیدرات میزان گلدهی را کاهش میدهد.

4. رطوبت:

کاهش رطوبت درزمان گلدهی ، افزایش گلدهی را درپی دارد. چون رشد رویشی کم شده ومواد غذایی دراختیار گلها قرارداده میشود.

5. کوددهی:

کودهای ازته و دامی گلدهی را به تأخیر می اندازد. در درختان بارور نیز کود ازته فراوان کاهش گلدهی را منجر می شود.

البته درمورد درختانی که رشد رویشی کمی دارند دادن کود ازته باعث افزایش تشکیل جوانه گل میشود. چون مقدار سطح فتوسنتز و تولید کربوهیدرات افزایش می یابد.

6. باز و بسته بودن شاخه ها:

درشاخه های افقی افزایش گلدهی داریم . ( باعث افزایش کربوهیدرات می شود) و احتمالا باعث سنتز اتیلن نیزمی گردد.

7.پوست بری وحلقه برداری : (scorling and Ringing )

پوست برداری باعث افزایش گلدهی شاخه ها و دردرختان جوان باعث زودباردهی میشود. حلقه برداری درمورد به گل نشاندن درختان پرکننده ونیزجهت تسریع گلدهی نهالهای جوان در برنامه اصلاح درختان استفاده میشود.

نکته : حلقه برداری درشاخه های کوچک ودرختان خیلی جوان که برگهای آنها در اثر عوامل مختلف ریزش کرده اثری در افزایش گلدهی ندارد.

نکته : درزمان حلقه برداری چند هفته قبل از تشکیل جوانه های گل در بهارمی باشد و مکان آن تنه یا شاخه های اصلی است.

8. نوع پایه:

پایه های کوتاه وپایه هایی که ازطریق تکثیر غیرجنسی تکثیرمی شوند ، زودتربه گل می روند.

9. فتوپریودیسم :

عکس العمل گیاهان نسبت به تابش متوالی نور، فتوپریودیسم نام دارد. این عکس العمل به طول روزبرای تشکیل جوانه گل مربوط به ماده رنگیزه ای به نام فیتوکروم می باشد.

10. تنظیم کننده های رشد:

هورمون هایی مثل آلار، اتفان ، سیکوسیل ، وتری آیدوبنزوئیک اسید اثر هورمون های بازدارنده گلدهی را کاهش داده وگلدهی را تحریک می کنند.

نکته : اسید تری آیدوبنزوئیک نه تنها افزایش گلدهی را منجر میشود بلکه باعث افزایش زاویه بین تنه وشاخه نیزمیشود.

زمان استفاده ازاین هورمون ها قبل ازتشکیل گل وبه صورت محلولپاشی برروی درختان میباشد.

نکته : مواد تنک کننده میوه عبارتند از: سوین ، اسید نفتالین استیک ودی نیترو. این مواد تنک کننده با کاهش میوه و درنتیجه کاهش اثر جیبریلین دانه باعث افزایش گلدهی درسال بعد میشوند.

11. کوددهی فروتست:

از دیگر عوامل موثر بر گلدهی درختان میوه میتوان به کود فروت ست اشاره کرد. فروت ست میتواند علاوه بر تاثیر فوق العده ای که در افزایش گلدهی درختان میوه دارد موجب جلوگیری از ریزش بار هم میشود.

فروت ست را باید در دو مرحله مصرف کنید:

مرحله اول بعد از برداشت میوه و قبل از خزان درخت باید به صورت محلول پاشی مصرف شود

مرحله دوم در بهار هنگام تورم جوانه ها و قبل از باز شدن آن ها باید محلول پاشی شود.

علاوه بر تمامی این عوامل کوددهی منظم هم در افزایش میوه هم در نگه داری آن کمک بسیاری میکند.

برنامه پیشنهادی فروشگاه کشاورزی ارکیده به شرح زیر است:

در اواخر تابستان یا اوایل پاییز از کود فروتست ایرانی یا کود فروت ست گرومور یا کود مایع فروت ست استفاده کنید.

در زمستان هنگام خواب درختان کود های چالکود باید استفاده کنید. کود چالکود باید در سایه انداز درخت چال شود. بهترین کود چالکود کودی است که کامل باشد یعنی سامل ازت و پتاس و فسفات باشد.

ما به شما کود کامل گرانول ایرانی یا کود کامل گرانول بلژیکی را پیشنهاد میدهیم.

در اواخر زمستان هنگام بازشدن جوانه ها باید محلول پاشی فروت ست تکرار شود. همچنین میتوانیم از کود های فسفات بالا مانند کمبی فست 10-52-10 یا هورتیگرو 20-50-5 یا دلتاسوییس 10-52-10 استفاده کنیم.

در شروع فصل بعد از ریختن شکوفه ها با اولین آب ابیاری ما باید از کود های کامل 20-20-20 مانند هورتیگرو 20-20-20 یا کمبی فست 20-20-20 یا کود 20-20-20 ایرانی استفاده کنیم.

بعد از فندوقی شدن میوه ها تا دو هفته قبل از برداشت هم برای درشت شدن و شیرین شدن میوه میتوان از کود های پتاس بالا مانند کمبی فست 40-5-5 یا هورتیگرو 30-5-15 یا دلتاسوییس 36-12-12 استفاده کنیم.

 

 

 

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *