آفات و بیماری های مهم درخت انگور

افات و بیماری های مهم درختان انگور

آفات و بیماری های مهم درخت انگور بسیار زیاد است. خوشبختانه، همه آن ها به طور همزمان به گیاهان ما حمله نمی کنند. در این میان سفیدک کرکی، سفیدک پودری و بوتریتیس شایع ترین بیماری ها هستند. اگر در مورد بیماری های انگور بیشتر بدانیم، می توانیم محیط کشت انگور را بهبود بخشیم، عملکرد انگور را ارتقا دهیم و منافع اقتصادی را بهبود بخشیم. (تماس با ما)

بیماری های درخت انگور: دسته ها

تعداد بسیار زیادی بیماری درخت انگور وجود دارد که می توان آن ها را به دسته های مختلفی طبقه بندی کرد:

 • بیماری های انگلی: این بیماری ها توسط قارچ ها، باکتری ها و ویروس ها ایجاد می شوند.
 • بیماری های غیر انگلی که در اثر عوامل مختلفی مانند آب و هوا (تگرگ، باد…)، کمبود مواد مغذی، ناهنجاری های ژنتیکی و … ایجاد می شوند.
 • آفاتی مانند کنه ها و حشرات
شایع ترین بیماری های درخت انگور:

شایع ترین بیماری های درخت انگور بیماری هایی هستند که توسط قارچ ها ایجاد می شوند. طبق ادبیات، بیش از 60 گونه مختلف وجود دارد که می توانند انگورها را آلوده کنند. هر قارچ تحت شرایط محیطی خاصی رشد می کند.

بیماری درختان انگور
شایع ترین درختان انگور

سفیدک کرکی Plasmopara viticola ):

یکی از مهم ترین بیماری های درخت انگور که باعث از بین رفتن کامل انگور و پوشش گیاهی تاک می شود، بیماری سفیدک کرکی است. تمام اندام های هوایی گیاه را از اواسط اردیبهشت تا اواخر پاییز آلوده می کند. قانون کلی این است که عفونت اولیه زمانی رخ می دهد که حداقل 10 میلی متر بارندگی وجود داشته باشد و دما در طول دوره 24 ساعته حداقل 10 درجه سانتیگراد باشد. در حالی که عفونت ثانویه زمانی رخ می دهد که رطوبت بالا در دمای بالای 13 درجه سانتی گراد در حداقل 4 ساعت تاریکی وجود داشته باشد.

این بیماری را می توان با لکه های روغنی و پوشش کپک زده یا لکه های سبز روشن روی برگ ها و پوشش سفید کپک زده روی شاخه ها و گل آذین تشخیص داد. سفیدک کرکی توت هایی را که رشد کرده و خشک می شوند را نیزآلوده می کند (به نظر می رسد مانند کشمش قهوه ای مایل به بنفش هستند) یا در مراحل بعدی نرم شده و به رنگ بنفش قهوه ای در می آیند.

سفیدک کرکی درختان انگور
سفیدک کرکی: آفات و بیماری های مهم انگور

کپک پودری Uncinula necator ):

قارچ سفیدک پودری می تواند تمام قسمت های سبز درخت انگور را آلوده کند. این بیماری در تمام فصل رشد می کند و تا اواخر پاییز گسترش می یابد. در هوای گرم، مرطوب و ابری بهترین رشد را دارد. شرایط ایده آل برای رشد سفیدک پودری روزهای بسیار گرم (25 تا 30 درجه سانتیگراد) و مرطوب است.

علائم عفونت درخت انگور پوسته های کپک زده روی برگ ها، گل آذین و راشیس است. در مراحل اولیه رشد توت، توت های آلوده با پوشش خاکستری پوشانده شده و مدت کوتاهی پس از آن خشک می شوند. وقتی توت های نیمه رسیده آلوده می شوند، ترک می خورند و خشک می شوند. ساقه همچنین می تواند با یک پوشش خاکستری پوشیده شود، عفونت قدیمی به صورت لکه های قهوه ای مایل به قرمز ظاهر می شود.

کپک پودری انگور
کپک پودری: آفات و بیماری های مهم انگور

کپک خاکستری  (Botrytis cinerea Pers.):

بیماری کپک خاکستری می تواند در کل دوره رشد ایجاد شود، اما اغلب در نزدیکی زمان برداشت ظاهر می گردد. در سال های پر باران و تاکستان های بیش از حد بارور شده احتمال بیشتری وجود دارد که بوتریتیس ظاهر شود. بهترین شرایط برای توسعه بیماری دمای بین 15 تا 20 درجه سانتیگراد، رطوبت آزاد و رطوبت نسبی بالا است. (آفات و بیماری های مهم درخت انگور)

کپک خاکستری باعث ایجاد لکه هایی روی برگ های درخت انگور می شود که قهوه ای می شوند و شروع به پوسیدگی می کنند. سپس برگ ها شروع به خشک شدن و ریزش می کنند.همچنین می تواند گل آذین هایی که پوسیده و خشک می شوند را آلوده کند. کپک خاکستری وقتی روی توت های رسیده ظاهر می شود بیشترین آسیب را وارد می کند. بارزترین علائم کپک خاکستری کپک پوشاننده توت ها است که در مرحله آخر چروکیده و تبدیل به «مومیایی» می شوند که می ریزند.

بوتریتیس
بوتریتیس روی انگور: آفات و بیماری های مهم انگور

پوسیدگی سیاه (Guignardia bidwellii):

پوسیدگی سیاه می تواند تمام قسمت های هوایی درخت انگور را آلوده کند. قارچ عمدتا در محیط ‌های مرطوب و گرم، از اواسط ژوئن تا اواخر مرداد رخ می ‌دهد. عفونت در محدوده دمایی بین 8 تا 32 درجه سانتی گراد ایجاد می شود و درست مانند سفیدک کرکی، باران احتمال عفونت را افزایش می دهد.

بیماری را می توان با لکه های گرد قهوه ای روی برگ ها و شاخساره های درخت انگور تشخیص داد. شاخه ها سپس شروع به از بین رفتن و خشک شدن می کنند. بیشترین آسیب را قارچ روی توت ها در اواسط تابستان ایجاد می کند که لکه های قرمز مایل به قهوه ای تا خاکستری روی آن ها ظاهر می شود. توت ها به سرعت رطوبت خود را از دست می دهند و منقبض می شوند و شبیه کشمش های قهوه ای-سیاه یا آبی-قهوه ای پر از نقاط سیاه می شوند. قارچ روی توت های کاملا رسیده ظاهر نمی شود.

پوسیدگی سیاه
پوسیدگی سیاه: آفات و بیماری های درخت انگور

بیماری اسکا در درخت انگور:

اسکا یک بیماری جدی چوب است که توسط قارچ های مختلف در درخت انگور ایجاد می شود. به همین دلیل است که به آن یک بیماری پیچیده می گویند. اعتقاد بر این بود که این بیماری فقط گیاهان بالغ، ده سال یا بیشتر را تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال، اکنون تصور می شود که می تواند گیاهان جوان را حتی زمانی که خیلی جوان هستند تحت تاثیر قرار دهد. هرس شدید، یخبندان زمستانی و هر گونه آسیب به چوب می تواند گیاهان را ضعیف کرده و چرخه بیماری را تسریع کند. بیماری اسکا «بیماری خاموش» نامیده می شود، به این معنی که علائم اغلب می تواند مورد توجه قرار نگیرد و در برخی موارد باعث مرگ ناگهانی گیاه شود. این به یک مشکل بزرگ برای تاکستان های بالغ تبدیل شده است. (آفات و بیماری های مهم درخت انگور)

شایع ترین پاتوژن فومیتیپوریا مدیترانه است. در برگ ها، علائم به دلیل سموم Phaeomoniella ، Phaeoacremonium و Cylindrocarpon  ظاهر می شود. اسکا می تواند به عنوان یک بیماری مزمن یا با آپوپلکسی ناگهانی در طول دوره های گرما و خشکسالی ظاهر شود.

علائم شامل تغییر رنگ بافت در مقطع تنه است. چوب همچنین نرم و زرد می شود. در برخی موارد، ظهور نوارهای راه راه مشخص روی برگ ها مشاهده می شود. همچنین ممکن است لکه های تیره روی توت ها ظاهر شود. این بیماری از طریق مواد تکثیر آلوده و باد قابل انتقال است.

بیماری اسکا
بیماری اسکا: آفات و بیماری های درخت انگور

پیشگیری از بیماری های درخت انگور:

چند روش خوب به جلوگیری یا محدود کردن درمان ها به دلیل بروز بیماری های درخت انگور کمک می کند:

 • کم حساس ترین گونه های انگور را انتخاب کنید.
 • گیاهان خود را جهت دهید تا در معرض آفتاب زیاد قرار گیرند و از شیب برای بهبود گردش هوا و زهکشی استفاده کنید.
 • بقایای هرس را با سوزاندن آن ها از بین ببرید.
 • هرس کنید تا گردش هوا در گیاه تسهیل شود و شاخ و برگ به سرعت خشک شود.
 • گیاهان را به طور منظم بررسی کنید.
 • برای جلوگیری از تجمع پوشش گیاهی (و در نتیجه رطوبت) گیاهان خود را با داربست بچینید.
 • حتما شاخه های درخت انگور را هرس کنید. زیرا با تضعیف آن با تاثیر غیرمستقیم بر برگ ها و میوه ها بر رشد تاثیر منفی می گذارد.
 • اطراف تاکستان ها را از علف های هرز پاک کنید. بدین ترتیب از شر بسیاری از حشرات خلاص خواهید شد .
 • درخت انگور را از طریق سمپاشی میوه ها، برگ ها و شاخه ها با حشره کش ها حفظ کنید. با هدف از بین بردن هر چیزی که باعث بیماری آن می شود مانند قارچ ها و شته ها.
 • رشد میوه های آن را با استفاده از کودها به ویژه کودهای طبیعی تقویت کنید.
 • وقتی خوشه ها شروع به رسیدن کردند، آن ها را در کیسه های پلاستیکی بپیچید. برای جلوگیری از خشک شدن آن، مطمئن شوید که سوراخ های کوچکی وجود دارد که هوا را به میوه ها منتقل می کند.
 • همیشه درختان را بررسی کنید و مطمئن شوید که برگ هایی را که علائم عجیبی نشان می دهد که نشان دهنده وجود یک بیماری خاص است را بردارید. این کار باعث می شود تا از گسترش آن به بقیه برگ ها و خوشه ها جلوگیری شود.

کنترل بیماری های درخت انگور:

قبل از هر مداخله ای، مهم است که به درستی عامل بیماری زا را در درخت انگور خود شناسایی کنید. برخی از بیماری ها علائم مشابهی دارند و یک بیماری می تواند علائم متفاوتی ایجاد کند. مراحل مختلف بیماری می تواند به طور همزمان روی یک پا وجود داشته باشد. شرایط مساعد برای ظهور بیماری ها را می توان از آوریل تا سپتامبر برآورده کرد. در اینجا علائم بیماری های اصلی ارائه شده است. (آفات و بیماری های مهم درخت انگور)

بهترین کنترل بیماری همچنان شیوه های کشت خوب است (به بالا مراجعه کنید). درمان ‌هایی در کشاورزی ارگانیک علیه کپک (مخلوط بوردو) و علیه سفیدک پودری (گوگرد) استفاده می‌شود، اما هیچ‌کدام در برابر بوتریتیس شناخته نشده ‌اند. بهترین راه حل محدود کردن کپک کرکی و کرم انگور است که به نفع آن است.

همچنین کنترل بیماری اسکا عمدتا شامل اقدامات احتیاطی مانند استفاده از مواد تکثیر سالم، ضدعفونی کردن زخم های بزرگ هرس و حذف و سوزاندن گیاهان بیمار است.

 

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *