چرا در زمان گلدهی نباید آبیاری داشته باشیم؟

چرا در زمان گلدهی نباید آبیاری داشته باشیم؟ این سوال یکی از پرتکرار ترین سوالات در کشاورزی است و ما در این مقاله قصد داریم که به این سو...

ادامه مطلب

5 اشتباه رایج در باغات انگور

برای اینکه باغدار بتواند به بهترین برداشت خود برسد باید از تجربه دیگران استفاده کند تا اشتباهات خود را به کمترین حد ممکن برساند. در این...

ادامه مطلب

اشتباهات بزرگدر باغداری

اشتباهات بزرگ در باغداری

همیشه در باغداری و کشاورزی اشتباهات رایجی هست که اکثر باغداران متاسفانه انجام میدهند. در این مقاله ما به چند نمونه از این اشتباه اشاره ...

ادامه مطلب

خرید کود درختان میوه

نحوه خرید کود درختان میوه

خرید کود درختان میوه پرورش درختان میوه برای برخی افراد با چالش همراه است، اما بهتر است بدانید با مراقبت صحیح از آنها، درخت به پتانسیل ...

ادامه مطلب