کامل ترین برنامه تغذیه فلفل

برنامه تغذیه فلفل

بعد از مقاله موفق بهترین کود برای افزایش بار فلفل تصمیم گرفتیم که یک مقاله درباره برنامه تغذیه فلفل برای شما عزیزان تهییه کنیم. در این برنامه کودی بهترین کود مورد نیاز در تمامی طول دوره رشد تا برداشت و روش مصرف و بهترین برند ها خدمت شما عزیزان معرفی میشود. در ادامه این مقاله همراه ما باشید. (تماس با ما)

کامل ترین برنامه تغذیه فلفل:

برنامه ای که در این مقاله خدمت شما عزیزان ارائه میگردد یک برنامه عمومی و کامل است که میتواند به عنوان الگو استفاده شود. اگر نیاز به برنامه تغذیه اختصاصی برای زمین خود دارید باید ابتدا آزمایش خاک انجام دهید و سپس با کارشناسان ما تماس بگیرید تا کود های که متخصصان ما به شما پیشنهاد میکنند مختص باغ خود شما باشد و بتوانید برنامه تغذیه زمین خودتان را دریافت کنید. برای کوددهی بهتر ابتدا باید مهم ترین زمان های کوددهی را بشناسیم. در ادامه به معرفی زمان های مهم کوددهی در برنامه تغذیه فلفل و در نهایت معرفی بهترین کود در هر مرحله میپردازیم.

نکات مهم در برنامه غذایی فلفل:

  • فسفر در گیاه برای تامین انرژی و  ریشه زایی در دو مرحله اصلی یعنی بعد از کاشت نشا ، برای افزایش ریشه زایی و قبل از گلدهی برای افزایش گل و جلوگیری از ریزش آن باید استفاده شود.
  • ازت در گیاه به رشد رویشی و ایجاد کلروفیل کمک میکند. از استفاده از ازت در مرحله قبل گلدهی جلوگیری کنید زیرا کوددهی با کود های حاوی ازت ، در مرحله گلدهی گیاه را از فاز زایشی خارج و به فاز رویشی وارد میکند.
  • پتاسیم در گیاه باعث افزایش بازار پسندی و بهبود کیفیت محصول میشود و به افزایش مقاومت بوته در برابر آفات و بیماری ها کمک میکند.
  • کلسیم در خیار از ایجاد بیماری پوسیدگی گلگاه جلوگیری میکند همچنین باعث سفت شدن محصول میشود و بعد از تشکیل محصول باید استفاده شود.
  • کود های آمینو اسید و جلبک دریایی به منظور جلوگیری از ایجاد تنش باید در برنامه تغذیه فلفل قرار بگیرند.
  • هیومیک اسید به عنوان کود اصلاح کننده و ارگانیک حداقل 3 دوره در کل دوره کاشت تا برداشت باید استفاده شود.
  • کود سیلیکات پتاسیم برای افزایش مقاومت گیاه به آفاات مانند کنه و جلوگیری از آفتاب سوختگی میباشد.

مهمترین زمان های کوددهی در فلفل:

اگر بهترین کود برای افزایش بار فلفل را در زمان نا مناسب به بوته بدهیم علاوه بر اینکه تاثیری ندارد میتواند موجب از بین رفتن و کم شدن بار ما شود. اجازه بدهید با مثال برایتان توضیح دهیم. ازت در گیاه مسئول رشد رویشی میباشد. حال اگر در زمان رشد زایشی از کود های حاوی نیتروژن استفاده کنیم گیاه را از فاز زایشی یا همان گلدهی خارج میکند و وادار به رشد رویشی میکند. پس زمان کوددهی در برنامه تغذیه فلفل بسیار مهم تر از نوع کودی که استفاده میکنیم میباشد.

به این نکته دقت داشته باشید که مصرف بیش از اندازه هر عنصر میتواند تعادل خاک را به هم بریزد و مانع از جذب عناصر دیگر شود. مهمترین زمان های کوددهی فلفل شامل: زمان نشا بعد از انتقال نشا قبل از گلدهی بعد از گلدهی (تشکیل میوه) و مرحله قبل از برداشت میباشد. اگر عناصر مورد نیاز بوته فلفل را در زمان های مهم در اختیارش قرار دهیم به جرعت میتوان گفت که برداشت بار ما چند برابر میشود.

کود ددهی در زمان نشا:

از زمانی که گیاه در سینی نشا کاشته میشود تا زمانی که دو برگ شود نیازی به کوددهی نداریم. بعد از دو برگ شدن بوته هدف از کوددهی باید تقویت ریشه گیاه به منظور تقویت و رشد بیشتر باشد. بهترین کودی که ما در این مرحله در برنامه تغذیه فلفل میتوانیم به شما پیشنهاد کنیم استفاده از کود ریژو و یا بیورادیکانت به منظور افزایش ریشه زایی و همچنین کنترل تنش های وارد شده به ریشه و افزایش جذب آب از طریق ریشه میباشد.

کود ریژو در برنامه تغذیه فلفل
ریزو جزو بهترین کود های ریشه زای بازار میباشد.

مرحله بعد از انتقال نشا در برنامه تغذیه فلفل:

بعد از اینکه نشا به زمین انتقال پیدا میکند نوبت به یکی از مهمترین دوره های کوددهی میرسد. مهمترین کود ها در این دوره باید به صورت آبیاری و محلول پاشی استفاده شوند. کوددهی در این مرحله تا قبل از گلدهی ادامه پیدا میکند. بعد از انتقال نشا به زمین اصلی به منظور جلوگیری از ایجاد تنش و استپ رشد محلول پاشی آمینو اسید امری ضروری میباشد. کود آمینو اسید بوتامیسول با دوز 1 در هزار و همچنین کود آمینو مکس یا ویتالیم فورت با دوز 2 در هزار برای این محلول پاشی در برنامه تغذیه فلفل مناسب است.

کود کامل برای فلفل
آمینو اسید از تنش وارد شده به بوته در انتقال جلوگیری میکند.

اولین آبی که بعد از انتقال نشا به زمین داده میشود باید همراه با هیومیک اسید باشد. کود هیومیک اسید یک کود ارگانیک و موثر است که موجب اصلاح خاک میشود و جذب مواد ریزمغذی را افزایش میدهد.  بعد از این دو مرحله مهم که بعد از انتقال نشا باید صورت بگیرد کوددهی باید با فاصله 2 هفته تا یک ماه انجام شود. بهترین کود هایی که از الان تا مرحله قبل از گلدهی پیشنهاد میشود کود کامل 202020 و هیومیک اسید به صورت آبیاری و همچنین جلبک دریایی و ریزمغذی مانند مولتی پروپلکس به صورت محلول پاشی باید مورد استفاده قرار گیرند. کود های کامل مایع مانند بیو 20 گلد هم هستند که میتوانیم به صورت آبیاری و محلول پاشی در برنامه تغذیه فلفل استفاده کنیم.

برنامه تغذیه فلفل
کود مایع هیومیک اسید با اصلاح خاک به جذب مواد مغذی کمک میکند.

مرحله قبل از گلدهی:

مرحله قبل از گلدهی یکی از حساس ترین مراحل برای افزایش گلدهی در برنامه تغذیه فلفل میباشد. هدف ما از کوددهی در این مراحله افزایش تعداد گل و جلوگیری از ریزش گل و میوه میباشد. کود هایی که ما در این مرحله از رشد در برنامه تغذیه فلفل به شما معرفی میکنیم کود های حاوی فسفر بالا به همراه هیومیک اسید به صورت آبیاری و عناصر مهم روی و بر به صورت محلول پاشی میباشد. کود های فسفر بالا مانند کود 10-52-10 و یا هورتی گرو 20-50-5 به همراه هیومیک اسید باید به صورت آبیاری استفاده شوند. فسفر با تامین انرژی گیاه کمک میکند و گلدهی را افزایش میدهد.

برنامه تغذیه فلفل
کود 105210 علاوه بر ریشه زایی به افزایش گلدهی بوته هم کمک زیادی میکند.

بالاخره بعد از آبیاری با کود های حاوی فسفر بالا و با رعایت زمان مناسب کوددهی نوبت به استفاده از عناصر روی و بر در برنامه تغذیه فلفل میرسد. روی و بر دو عنصر مهم در گلدهی هستند. ما میتوانیم این دو عنصر را به صورت جداگانه تامین کنیم اما بهتر است که از فروتست استفاده کنیم. برای همین پیشنهاد ما استفاده از فروت ست میباشد که حاوی روی و بر و عناصر مورد نیاز برای گلدهی میباشد. فروت ست گرومور یا تری ست اسپانیا جزو بهترین فروت ست ها میباشند. ترکیب کود اکورمون با فروت ست موجب اثر شگفت انگیزی خواهد شد.

برنامه تغذیه فلفل
فروت ست به افزایش گلدهی کمک میکندو از ریزش گل و میوه جلوگیری میکند.

مرحله حیاتی بعد از گلدهی(تشکیل میوه) در برنامه تغذیه فلفل:

مرحله بعد از گلدهی جزو مهمترین مراحل در برنامه کودی فلفل میباشد. در این مرحله کود های ریزمغذی در کنار کود های حاوی پتاسیم بالا در برنامه تغذیه فلفل باید استفاده شود. علاوه بر این ها کود های حاوی کلسیم و بر به همراه کود سیلیکات پتاسیم به منظور افزایش سطح برگ و جلوگیری از گرفتار شدن بوته به آفت هایی مانند کنه و تامین پتاسیم پیشنهاد میشود. به طور کلی در زمان تشکیل میوه کوددهی با کود کامل 40-5-5 همراه با هیومیک اسید به صورت آبیاری و محلول پاشی کود اف ام زد به منظور تامین ریزمغذی پیشنهاد میشود.

برنامه تغذیه فلفل
ریزمغذی اف ام زد موجب تامین همزمان آهن منگنز و روی میشود.

دو هفته بعد بعد از بزرگتر شدن میوه محلول پاشی کود کلسیم بر برای افزایش بازار پیندی و انبارداری میباشد. در کنار کود کلسیم بر با رعایت فاصله محلول پاشی،کود سیلیکات پتاسیم برای جلوگیری از گرفتار شدن بوته به کنه و همچنین جلوگیری از آفتاب سوختگی و تامین پتاسیم گیاه باید استفاده شود. استفاده از کلسیم بر و سیلیکات پتاسیم در برنامه تغذیه فلفل موجب افزایش کمیت و کیفیت محصول شما و کاهش دوره سمپاشی و مبارزه حشرات مکنده میشود و از بیمار شدن بوته جلوگیری میکند. دقت کنید که این دو کود به هیچ عنوان نباید با هم ترکیب شوند.

برنامه تغذیه فلفل
سیلیکات پتاسیم موجب جلوگیری از آفتاب سوختگی و پیشگیری از گرفتار شدن بوته به آفات مکنده میشود.

مرحله قبل از برداشت در برنامه تغذیه فلفل:

کوددهی در مرحله قبل از برداشت باید به منظور افزایش کیفیت میوه و همچنین افزایش عمر انبارداری محصولات باشد. بهترین کود برای قبل از برداشت سولوپتاس به صورت آبیاری و محلول پاشی کود کلسیم به منظور افزایش عمر انبارداری و سفت شدن میوه میباشد. همچنین در کنار کود کلسیم میتوانیم از کود های اختصاصی رنگ گیری مانند سیتوگروئر یا فروتالیو به صورت آبیاری استفاده کنیم.

برنامه تغذیه فلفل
کود سیتوگروئر موجب بهبود کیفیت محصول میشود.

نتیجه گیری:

برنامه تغذیه فلفل که خدمت شما عزیزان ارائه دادیم یک برنامه عمومی است و برای دوستانی که نیاز به راهنمایی در کوددهی دارند مناسب است و به هیچ عنوان الزام 100 درصدی بر روی استفاده از این کود های نیست. اگر نیاز به کوددهی تخصصی دارید ابتدا باید آزمایش خاک تهییه کنید و با توجه به آزمایش خاک شما برنامه تخصصی زمین خود را دریافت کنید. برای مشاوره و راهنمایی بیشتر میتوانید با شماره های ثبت شده تماس بگیرید.

فروشگاه کشاورزی ارکیده در خدمت شماست!

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *