فواید آمینو اسید برای درختان

فواید آمینو اسید برای درختان

آمینو اسید ها سازنده پروتیین ها هستند و حیات گیاه بدون آن ها امکان پذیر نیست. آمینو اسیئد ها نقش های بسیار متفاوتی در درختان دارند ،در ادامه این مقاله به بررسی دقیق فواید آمینو اسید برای درختان و نقش آن ها در گیاهان میپردازیم. همراه ما باشید. (تماس با ما)

مقدمه فواید آمینو اسید برای درختان:

آمینو اسید ها نقش های بسیار متفاوتی در تمامی گیاهان و درختان دارند. وجود آمینو اسید برای گیاه ضروری میباشد به طوری که در نبود آمینو اسید ها گیاه از بین میرود. مهمترین فواید آمینو اسید برای درختان شامل: القا فرایند گرده افشانی،تاثیر بر روزنه های هوایی،افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی،افزایش سرعت رسیدگی محصول،تسریع در تشکیل اندام های هوایی،افزایش فتوسنتز و تسریع رشد گیاه،افزایش سرعت رسیدگی محصول ، افزایش ماندگاری محصول پس از برداشت و افزایش کمی و کیفی محصول میباشد. در ادامه به بررسی دقیق تمامی این موارد و نقش آمینو اسید در گیاهان میپردازیم.

1. القا فرایند گرده افشانی:

به طور کلی گرده افشانی عمل انتقال دانه گرده به مادگی ، لقاح و تشکیل میوه می باشد. اسید آمینه پرولین به باروری دانه گرده کمک می کند و از سوی دیگر متیونین –گلوتامیک اسید و لیسین از طریق فعال سازی هورمونهای مؤثر در تشکیل گل و میوه با افزایش جوانه زنی دانه گرده و افزایش طول لوله گرده موجب بهبود گرده افشانی میشوند. یکی از مهمترین نقش آمینو اسید در گیاهان القا فرایند گرده افشانی میباشد.

2. تاثیر بر روزنه های هوایی در فواید آمینو اسید برای درختان:

در واقع روزنه های هوایی ساختارهای سلولی موجود در برگ است که تعادل هیدروژنی گیاه جذب عناصر و … را بر عهده دارند. بسته و باز شدن روزنه ها در شرایط نامساعد موجب کاهش شدید فتوسنتز و تعرق گیاه می شود. بدین ترتیب جذب عناصر غذایی کم و سوخت و ساز گیاه افزایش و رشد گیاه کاهش می یابد. بکار گیری اسیدهای آمینه مانند گلوتامیک اسید با تأثیر بر سلولهای نگهبان روزنه از انسداد روزنه ها جلوگیری می کند.

3. افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی:

هر نوع تنشی که در گیاه ایجاد شود موجب استپ رشدی جهت مقابله با تنش میشود. استفاده از آمینو اسید ها موجب جلوگیری از ایجاد تنش و کمک به مقابله با آن ها میشود. تنش های محیطی نظیر دمای بالا- کم آبی- شوری و سرمای شدید دارای تأثیرات مخربی بر روی متابولیسم گیاه بوده که اسید آمینه ها مثل پرولینبا تقویت دیواره سلولی و ایجاد توازن آب در گیاه موجب کاهش خسارات ناشی از شرایط نامساعد گیاهی می گردد. معروف ترین و مهمترین فواید آمینو اسید برای درختان اجاد مقاومت در برابر تنش است.

4. افزایش سرعت رسیدگی محصول در فواید آمینو اسید برای درختان:

به طور کلی اسیدهای آمینه متیونین و تریپتوفان از طریق تحت تأثیر قرار دادن تولید هورمونی گیاهی باعث افزایش سرعت رسیدگی محصول می شود. اسید آمینه متیونین پیش ساز ساخت اتیلن و تریپتوفان پیش ساز ساخت هورمون اکسین است که اکسین باعث طویل شدن سلولها – تسریع گلدهی و اتیلن باعث رسیدن کامل و توسعه رنگ میوه روی درخت و انبار –افزایش بازار پسندی و افزایش مقاومت محصولات انباری می شود. از مهمترین فواید آمینو اسید برای درختان میتوانیم به افزایش سرعت رسیدگی محصول اشاره کنیم.

5. تسریع در تشکیل اندام های هوایی:

مهمترین اسید آمینه هایی که در تسریع تشکیل اندام های هوایی نقش دارند شامل: اسیدهای آمینه گلیسین –گلوتامیک اسید – آسپارتیک اسید میباشند که موجب تسریع در تشکیل و رشد ساقه برگ – ارتقا جوانه زنی – بهبود سیستم ریشه ای گیاه می شوند.

6. افزایش فتوسنتز و تسریع رشد گیاه:

به طور خلاصه کاهش فتوسنتز در گیاه باعث کاهش ساخت و ساز کربوهیدراتها و اختلال در رشد می شود. اسیدهای آمینه مانند گلیسین با افزایش کلروفیل در گیاهو افزایش فرایند فتوسنتز و نسبت C/N در درختان میوه موجب بهبود کیفیت و کمیت محصول می گردد. افزایش فتوسنتز موجب افزایش جذب مواد غذایی و در نهایت موجب افزایش رشد درختان میشود. یکی از مهمترین فویاد آمینو اسید برای درختان تسریع رشد میباشد.

7. افزایش ماندگاری محصول پس از برداشت:

یکی از مواردی که برای باغاداران اهمیت دارد ماندگاری پس از برداشت محصولات است. استفاده از اسید های آمینه موجب افزایش مانداگاری پس از برداشت محصول میشوند.

8. افزایش کمی و کیفی محصول:

اسید های آمینه آلانین ، واکنی ، لیوسین اسید با افزایش نسخه برداری MRNA و افزایش پروتیین در گیاه باعث بهبود ویژگی های کیفی و کمی محصول می گردند.

کشاورزی ارکیده در خدمت شماست!

 

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *