علل کمبود مواد غذایی در گیاهان

علل ایجاد کمبود مواد غذایی در گیاهان

علل کمبود مواد غذایی در گیاهان مطلبی است که در این مقاله میخواهیم به آن بپردازیم. به جود آمدن کمبود در گیاهان علل مختلفی دارد. کمبود ایجاد شده هم میتواند به علت نبود آن عنصر در خاک باشد هم میتواند به علت بلوکه شدن آن باشد. یعنی آن عنصر در خاک وجود دارد اما به علل مختلف برای ریشه قابل جذب نمیباشد. همراه ما باشید. (تماس با ما)

:انواع کمبود

به طور کلی 2 نوع کمبود در گیاه وجود دارد. کمبود واقعی و کمبود دروغین. کمبود واقعی،کمبود عناصر غذایی در خاک و یا وجود ترکیب شیمیایی غیر قابل جذب آن برای گیاه کمبود دروغین،کمبود عناصر غذایی به علت ایجاد شرایط خاص در محیط کشت در این حالت ریشه ها قادر به جذب عناصر موجود در خاک نمی باشند مانند موارد زیر 


 :سرد بودن خاک

 (علل کمبود مواد غذایی در گیاهان).در این حالت پتاسیم موجود در خاک جذب ریشه نمیشود در نتیجه علایم کمبود پتاسیم در گیاهان نمایان میشود


: غرقابی بودن خاک

آهن، مس و کلسیم در خاک غرقابی جذب نمیشوند. به عنوان مثال آبیاری پی در پی در خاک، شرایط احیاء و اکسیداسیون در خاک را فعال نموده و عناصری مثل آهن و منگنز به خاطر اکسیده شدن غیر قابل جذب میگردند.

:پی اچ نا مناسب

در خاکهای خیلی اسیدی، منگنز و روی و در خاکهای قلیایی آهن، منیزیم و بُر جذب نمیشود.


: اثر متقابل و منفی عناصر نسبت به یکدیگر

در این حالت حضور یک عنصر باعث عدم جذب عنصر دیگر می شود. مثلاً حضور پتاسیم بیش از حد باعث کمبود منیزیم می شود و یا حضور بیش از حد ازت باعث رشد سبزینه ای گیاه شده و تعادل مصرف برخی عناصر مورد نیاز در گیاه را به هم میزند

 

شست و شوی خاک:


 شستشوی خاک بویژه در خاکهای سبک که باعث کمبود عناصر محلول در خاک مثل ازت و منیزیم میشود. در شرایط اسیدی خاک، این حلالیت برای آهن و کلسیم بروز کرده و شسته میشوند و در شرایط قلیایی شستشوی پتاسیم اتفاق می افتد.

فشرده شدن خاک:


با فشرده شدن خاک و عدم تبادلات گازی در خاک، گاز دی اکسید کربن محبوس شده و با کربناتهای خاک تشکیل بی کربنات داده و رسوب کلسیم میدهد و شرایط قلیایی ایجاد شده در خاک، منجر به کمبود برخی عناصر میشود.

مصرف کود حیوانی تازه یا نپوسیده:


مصرف کود حیوانی نپوسیده در ابتدا باعث میشود تا ازت موجود در خاک صرف پوسیدن کود شده و در نتیجه گیاه با کمبود ازت مواجه شود و از طرفی با مصرف کود حیوانی، میزان بعضی از عناصر، در خاک چندین برابر افزایش یافته و منجر به کمبود جذب دیگر عناصر موجود در خاک میشود.

عدم تعادل در مصرف کود:


استفاده از کودهای شیمیایی پر مصرف و عدم کاربرد کودهای شیمیایی کم مصرف، منجر به کمبود آنها در خاک شده که لزوم یک مدیریت صحیح در مصرف کودهای پر مصرف و کم مصرف در خاک ضروری به نظر میرسد.

خشکی خاک:


در زمان خشکی و تبخیر بیش از حد ازسطح خاک، برخی نمکهای محلول مثل کلرور پتاسیم و سدیم و کمی هم کلسیم و منیزیم و یا ترکیبات نیترات به سطح خاک آمده و در نتیجه جذب این عناصر برای ریشه امکان پذیر نمیباشد.

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *