سال آوری درختان میوه

سال آوری درختان میوه به معنای تولید محصول بیشتر در یک سال و عدم تولید یا تولید محصول کمتر در سال بعد است
(این حالت بیشتر در درختان سیب وپسته مشاهده می گردد).
سال آوری درختان میوه یا پر بار درخت تعداد
جوانه های زایشی بیشتر و تولید گل بیشتر
خواهد داشت و در سال کم بار یا نیاور،
تعداد جوانه های زایشی کم بوده و یا درخت هیچ جوانه زایشی تولید نخواهد کرد.
بنابراین برای یافتن علت سال آوری باید به دنبال علت عدم تولید
یا تولید بیش از حد جوانه های زایشی باشیم.

چنانچه به موقعیت درخت در سال پربار توجه کنیم،
آخر فصل یعنی در زمان برداشت،
درختی را خواهیم داشت که در حال ریزش یا از دست دادن جوانه های سال بعد خود است.
به عبارت دیگر در سال پر بار، درخت میوه در صورت کمبود
مواد غذایی و عدم تغذیه درست قادر نیست
تمام نیاز غذایی میوه ها را تامین نموده و لذا میوه ها در زمان پرشدن، از محتوای مواد غذایی موجود در جوانه های سال بعد بهره می گیرندلذا
با ضعیف شدن این جوانه ها زمینه برای ریزش آنها فراهم می گردد.

راهکار: برای مرتفع کردن این مشکل باید تلاش نمود در سال پر بار،
جوانه های زایشی بیشتری را حفظ کرد که این تنها با تغذیه کافی و درست درخت امکان پذیر است
به گونه ای که در سال پر بار باید آنقدر مواد غذایی در دسترس درخت قرار بگیرد
که علاوه بر تامین مواد غذایی مورد نیاز برای میوه ها،
بخشی نیز به جوانه های سال بعد برسد و میوه ها مجبور به مصرف مواد غذایی جوانه های سال بعد نشوند.

همچنین فروشگاه کشاورزی ارکیده پیشنهاد میکند برای جلوگیری از سال آوری از کود فروت ست استفاده کنید.
فروت ست شامل ازت بر و روی و عناصر ریز مغذی دیگر میباشد که در جلوگیری از سال آوری تاثیر بسیاری دارد.

زمان استفاده از فروت ست:

فروت ست باید در دو مرحله انجام شود:
مرحله اول که بسیار مهمتر از مرحله دوم میباشد
بعد از برداشت میوه و قبل از خزان درخت است
یعنی هنگامی که بار از درخت برداشته شده و برگ های درخت هنوز سبز هستند.

مرحله دوم در بهار قبل از باز کردن درخت در هنگام تورم جوانه ها میباشد که باید به درخت زده شود.

 

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *